fbpx

Day: January 10, 2021

NFB Guide (NO)

Hva er EEG Nevrofeedback? EEG Nevrofeedback er et ikke-medikamentellt, belønningsbasert system for å trene hjernen. Hjernen trenger en balansert kombinasjon av hjernebølger med høy og lav frekvens for å fungere på sitt beste. Mer spesifikt, når du sover, skal hjernen produsere en høyere mengde lavfrekvente bølger. Hvis du blir jaget av en løve, for eksempel, …

NFB Guide (NO) Read More »

NFB Guide (EN)

What is EEG Neurofeedback? EEG neurofeedback is a non-medicinal, reward-based system to exercise the brain. The brain should present a healthy combination of high and low frequency brain waves to work at its best. More specifically, when you sleep, your brain should produce a higher amount of  low-frequency waves. If you are being chased by …

NFB Guide (EN) Read More »