fbpx
A Drowzee Sleep Intelligence article:

NFB Guide (NO)

Table of Contents

Hva er EEG Nevrofeedback?

EEG Nevrofeedback er et ikke-medikamentellt, belønningsbasert system for å trene hjernen. Hjernen trenger en balansert kombinasjon av hjernebølger med høy og lav frekvens for å fungere på sitt beste. Mer spesifikt, når du sover, skal hjernen produsere en høyere mengde lavfrekvente bølger.

Hvis du blir jaget av en løve, for eksempel, vil du at den skal være ekstremt høyfrekvent. Noen ganger genererer hjernen en for stor aktivitet med høy- eller lavfrekvens aktivitet, på tross av omstendighetene. Når hjernen din har en ubalansert aktivitet eller aktivitet i feil frekvenser, kan det føre til en rekke alvorlige problemer man ikke klarer å kontrollere. Typiske eksempler er insomni, epilepsi eller ADHD.

EEG Nevrofeedback, en form for biofeedback, er en metode for å påvirke hjernen slik at den bedre klarer å selvregulere hjerneaktiviteten innenfor de ulike frekvensene. Det er en ikke-invasiv behandling som søker å adressere kilden til uønskede symptomer.

Hvordan fungerer EEG Nevrofeedback?

Alle Nevrofeedback-metoder inkluderer EEG-sensorer som overvåker hjernebølger, og en datamaskin eller mobiltelefon for å behandle dataene for å gi feedback til brukeren. Det er forskjellige måter å motta denne feedbacken på. Det kan innebære å lytte til musikk, se på en video, føle vibrasjoner eller spille spill. Stimuliene (musikk, video, vibrasjoner og spill) gis kun når mengden av høy og lavfrekvent hjerneaktivitet er innenfor de forhåndsinnstilte terskelverdiene. Dette fungerer som en belønning for hjernen. Når frekvensene av hjerneaktivitet ikke er i balanse, mottar brukerne ingen belønningsfeedback, slik at de får beskjed om at hjerneaktiviteten deres ikke er optimal. Under et Nevrofeedback-treningsprogram lærer hjernen din fra og endres basert på denne tilbakemeldingen. Dette kan fremme varige strukturelle endringer i hjernen. Hjernen kan deretter operere mer konsekvent og balansert etter treningsprogrammet og lindrer de uønskede symptomene.

Enheten utviklet av Drowzee bruker neurofeedback for å lede pasienter symptomer på insomni mot et hjerneaktivitetsmønster som er mer avbalansert og nærmere det hos personer uten insomni.

Hvordan hjelper Nevrofeedback?

Nevrofeedback brukes til å hjelpe mange tilstander som: ADHD og ADD, stresslidelser, angst, panikkanfall, aspergers, depresjon, hodepine, migrene, hjernerystelse, noen typer hukommelsesproblemer og søvnproblemer. Det har blitt klassifisert som en effektiv behandling av American Psychological Association (Arns & Kenemans, 2014; Arns, DeRidder, Strehl, Breteler & Coenen, 2009).

Drowzee is working on technology to gain control over our sleep and cure insomnia.